Projekt cezhraničnej mediálnej spolupráce SK – AT

Kalendár podujatí

« Predošlé Daľšie »

Aktuality

ROSEMAN

Projekt Road Safety Management - ROSEMAN

Záhorská Ves

Študenstký dokument o obci v cezhraničnom regióne.

Projekt REGIONFEMME

Študentský film o projekte REGIONFEMME, realizovanom v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK – AT.

Karlova Ves

Známa bratislavská mestská časť očami študentov Katedry žurnalistiky FiFUK.

Študentské filmy o prihraničných obciach na Slovensku

V rámci projektu MEDIAREGION sme pripravili šesť dokumentárnych filmov, v ktorých študenti žurnalistiky pod vedením odborných lektorov predstavili vybrané obce prihraničného regiónu – Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Kostolište, Plavecký Štvrtok, Rusovce, Karlova Ves. Ukážky si môžete pozrieť v sekcii “Realizované projekty”.

Príručka video tvorby

V rámci projektu MEDIAREGION vytvorila organizácia OKTO Community TV „Príručku interkulrúrneho videožurnalizmu“. Cieľom tejto príručky je poskytnúť záujemcom základné informácie o postupoch pri tvorbe mediálnych obsahov. Celý text je k dipozícii vo formáte .pdf tu. HandbuchInterkulturellerVJ

Dokumentárne filmy z vybraných projektov

napriek tomu, že projekt MEDIAREGION bol k 30. júnu 2012 ukončený, v týchto dňoch dokončujeme sériu dokumentárnych filmov o vybraných projektoch cezhraničnej spolupráce SK – AT. Na nakrúcaní sa podieľali študenti Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave spolu so skúsenými … celý článok

Kurzy videožurnalizmu v TV OKTO

V rámci EU-projektu Mediaregion sa v máji 2011 uskutočnili prvé kurzy interkultúrneho videožurnalizmu organizované viedenskou televíziou Community TV Okto. Toto vzdelávanie bolo koncipované pre ľudí z medzihraničného regiónu Rakúsko – Slovensko, ktorí pracujú pre médiá alebo s médiami. Kurzov v … celý článok